2019

22 januari  Temakväll

Vi gör intuitionsövningar baserade på bilder, symboler, kort mm. Du behöver ingen vana för att vara med. Vi utgår från var och ens förmåga,

Kl 19,00-21,00 Fika ingår

Meddela senast den 21/1 på SMS om du kommer.

 

29 januari  Temakväll

Denna kvällen jobbar vi med psykometri och avläsningar på olika sätt. Du behöver ingen vana för att vara med, vi utgår från var och ens förmåga. 

Kl  19,00-21,00 Fika ingår

Meddela senast 28/1 på SMS om du kommer.

 

12 februari  Temakväll

Denna kväll står healing i fokus. Vi övar och känner efter hur var och en jobbar bäst. Ingen vana krävs. Vi jobbar utefter var och ens energier och guidning.

Kl 19,00-21,00 Fika ingår

Meddela senast 11/2 på SMS om du kommer. 

  

3 mars Workshop del 1 i mediumskap och intuition 

Varför reagerar vi istället för att agera? Hur påverkas vi av våra cellminne? Vad händer när vi börjar följa hjärtats väg istället för inlärda mönster?

Öppna och stänga våra energier. Intuitionsövningar.  Enkla meditationsövningar. 

Här får du verktyg med dig, som kan förenkla ditt liv i vardagen.

Ingen förkunskap krävs. Vi jobbar utefter vår egen förmåga. 

Kl 9,45-17,00

Kostnad 900 kr

Fika ingår.

Anmälan senast 20/2

Välkomna! 

 

23 mars Workshop del 2 i mediumskap och intuition

Här fortsätter vi träna mer och svårare intuitionsövningar och går in mer på vad det andliga arbetet handlar om. 

Du bör ha gått någon kurs tidigare för att gå denna. Ha lite hum om hur intutionen fungerar och gjort lite övningar förut. 

Kl 9,30- 18,00

Kostnad 900 kr

Fika ingår

Anmälan senast 13/2

För info och bokning. 
Kontakta Monica mobil: 0708 887414 om inget annat anges.